"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

Kamienie pamięci 2014/2015 PDF Drukuj Email

Uczniowie klasy VIa pod kierunkiem nauczyciela historii pani Beaty Jatel, uczestniczyli w roku szkolnym 2014-2015 w zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Kamienie Pamięci - Z modlitwą Ojczyźnie 1939-89”, którego celem było upamiętnienie osób duchownych czynnie sprzeciwiających się złu, jakie niosły ze sobą systemy totalitarne w latach 1939–1989. VI edycji projektu patronowały słowa św. Pawła z Tarsu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.
W ramach realizacji projektu uczniowie podjęli różne działania mające na celu zdobycie informacji na temat Ks. Prałata Adama Abramowicza oraz  przygotowanie wystawy o tym Wielkim Kapłanie. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji pt. "Nie wszystek umrę ... Ksiądz Prałat Adam Abramowicz w naszej pamięci"

W ramach realizacji projektu uczniowie przeżyli jedną z ciekawszych przygód w swoim dotychczasowym życiu. Młodzi ludzie wychodząc poza mury szkoły spotkali na swojej drodze bezpośrednich świadków historii. Słuchając niezwykłych opowieści, trzymając w dłoniach różne dokumenty i materiały źródłowe, mogli odbyć w wyobraźni „podróż” swoistym wehikułem czasu.

Największą wartością dla uczniów i pewnego rodzaju nagrodą za zaangażowanie w projekt była Wielka Lekcja Patriotyzmu. Młodzież nauczyła się, że nie tylko opowieści o odwadze, poświęceniu oraz poczuciu odpowiedzialności za wolną Ojczyznę mogą świadczyć o prawdziwym patriotyzmie. To także zaangażowanie w pomoc potrzebującym w ramach archidiecezjalnej Caritas, to troska o najmniejszych podczas tworzenia przedszkola czy szkoły przy parafii. To w końcu dbanie o najwyższą jakość tworzonych przez Polaków dzieł, czego dowodem jest kościół p.w. św. Rocha wymieniany wśród 100 najważniejszych rozwiązań architektonicznych XX wieku na świecie.

Podczas działań podejmowanych w ramach realizacji projektu uczniowie spotykali się z ogromną życzliwością osób poproszonych o pomoc. Udział w projekcie był dla nich po prostu przyjemnością.

Efektem prac podjętych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego IPN „Kamienie Pamięci – Z modlitwą Ojczyźnie 1939-89” jest wystawa „Ksiądz Prałat Adam Abramowicz – człowiek wielkiej odwagi i czynu”.

Podziękowania kierujemy w stronę instytucji i osób wspomagających realizację projektu, a są to:

- Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku, ks. Prałat Adam Szot kustosz Archiwum Archidiecezjalnego,

- Ks. Prałat Tadeusz Żdanuk - proboszcz  parafii p.w. św. Rocha w Białymstoku,

- pani Grażyna Herendi z domu Filipowicz, córka żołnierza AK - Józefa Filipowicza pseudonim „Filip”,

- Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku i w Komorowie,  w sposób szczególny siostra Rafaela Józefa Luda.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce pana Karola Usakiewicza pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, za osobiste zaangażowanie i pomoc przy poszukiwaniu wszelkich informacji.