"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

Etyka nie tylko dla smyka PDF Drukuj Email


Kształtowanie postaw moralno- etycznych w edukacji nie jest zadaniem łatwym. W tym roku szkolnym, ogromną pomocą i inspiracją w ich rozwijaniu był program pilotażowy „Etyka nie tylko dla smyka”. SP nr 16  była jedną z dziesięciu szkół w województwie podlaskim, biorącą w nim udział. Nauczyciele realizujący zadania to p. Ewa Jadczak, p. Marzena Dęby, p. Grażyna Durek.

 

Projekt przygotowany został przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Koordynację projektu w województwie podlaskim prowadziła Pani Jadwiga Czyżewska z ramienia Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Zajęcia poświęcone zagadnieniom etycznym i antykorupcyjnym, zgodnie z założeniami podstawy programowej, miały posłużyć rozwijaniu u młodszych uczniów postaw moralno- etycznych, uwrażliwić je na świat wartości, ukształtować umiejętności dokonywania etycznych wyborów. Przez kilka miesięcy uczniowie poznawali ciekawe opowiadania, wprowadzające je w świat wartości, w formie zajęć warsztatowych poszukiwali odpowiedzi na pytania:

 

- Co to znaczy być uczciwym?

- Co jest dla mnie ważne, a co cenne, wartościowe?

- Co to znaczy być dobrym kolegą, dobrą koleżanką?

- Czym jest wolność, odpowiedzialność, szacunek, umiar, współpraca?

Podsumowaniem pilotażu była konferencja w Warszawie, na której nasza szkoła otrzymała certyfikat „Etyczna szkoła”. Jest to ogromne wyróżnienie. Pragniemy dalej uczestniczyć w tym programie, bo kształtowanie umiejętności dokonywania etycznych wyborów i przyjmowania za nie odpowiedzialności jest ważnym zadaniem edukacji szkoły XXI wieku.