"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

 

Informacja o obiadach PDF Drukuj Email

INFORMACJA DO RODZICÓW

Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od dnia 6 września 2017r.

Do dnia 05 września / do godziny 12.00/ prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły podpisaną umowę. Druki do pobrania w sekretariacie.

Po podpisaniu przez Dyrektora kserokopia umowy zostanie przekazany przez  wychowawców na początku roku szkolnego.