"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

Projekt BohaterON -wlacz historie PDF Drukuj Email
Miniprojekt  historyczny BohaterON – włącz historię realizowany w naszej szkole przez panie Beatę Jatel - nauczyciela historii i Beatę Surmacewicz - nauczyciela polskiego, okazał się jednym z trzech najlepszych w całej Polsce! Zwycięzcy – uczniowie klasy VI a – w nagrodę pojadą na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Pięć najbardziej zaangażowanych uczennic zwiedzi szlak Polskiego Państwa Podziemnego i Powstańców Warszawskich.

Kampania historyczna upamiętniająca Powstańców Warszawskich była realizowana w Szesnastce od września 2017 r. W jej ramach przygotowano m.in.  inscenizację „Mały Powstaniec” na podstawie wspomnień harcerza Tymoteusza Duchowskiego, wysłano ponad 130  kartek napisanych przez uczniów naszej szkoły do Powstańców Warszawskich, przeprowadzono zajęcia historyczno - polonistyczne nt.: „Poczta powstańcza”. Uczniowie przygotowali również  wystawy prac pt. „Powstanie Warszawskie w oczach dzieci” oraz „Postacie z Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego”,  zaprezentowali także z okazji Święta Niepodległości piosenkę „Dziewczyna z granatem” oraz wzięli udział w konkursie  Kahoot! - „Włącz historię” i projekcie czytelniczym opartym na książce Moniki Kowaleczko - Szumowskiej pt.: „Fajna ferajna”.


Zwycięzcom gratulujemy!
 
Uczymy dzieci programowac 2017-2018 PDF Drukuj Email

Uczniowie z klas I - III biorą udział w ogólnopolskim programie "Uczymy Dzieci Programować".
W każdym tygodniu czekają na nich zadania do wykonania przy użyciu robotów bądź na macie. Celem programu jest  świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji. Zajęcia prowadzi Pani Marta Wilczko i Pan Kamil Komorowski.

 

 


 
Projekt Szesnastkowa Epidemia Dobra PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2017/2018 klasa 6B wraz z wychowawcą realizuje autorski projekt pt. „Szesnastkowa Epidemia Dobra” w ramach projektu Departamentu Edukacji Urzędu Miasta w Białymstoku „Dobro to norma – bądź normalny”. Uznaliśmy zgodnie, że źródłem dobra jest szacunek i pod tym kontem podeszliśmy do tematu. Jesteśmy bardzo dumni, gdyż nasze pomysły zostały wyróżnione na terenie miasta Białegostoku. A oto nasza prężna drużyna koordynatorów po spotkaniu roboczym w Departamencie Edukacji.

Więcej…
 
Aktywna tablica 2017/2018 PDF Drukuj Email

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –

„Aktywna tablica”

W ramach rządowego programu "Aktywna tablica" otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup dwóch monitorów interaktywnych. Sprzęt został zakupiony i użytkowany jest w salach 107 i 111.

 
Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczen kluczem do sukcesu 2017/2018 PDF Drukuj Email

Projekt „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0040/15

Od września 2017 roku dołączyliśmy do realizatorów projektu. Celem projektu jest udoskonalenie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie przez nauczycieli objętych wsparciem w ramach projektu umiejętności ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz nabycie przez  uczennice/uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.03.2017-28.02.2019.
Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Zakres wsparcia Uczestników Projektu obejmuje kompleksowy program wspomagania szkoły, obejmujący realizację zajęć dla uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli.

Zajęcia kształcące kompetencje kluczowe dla uczennic/uczniów:

 1. Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym stworzenie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne, w tym dla uczennic/uczniów ze SPE
 3. Wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych działających na terenie woj. podlaskiego
 4. Zajęcia kształcące kompetencje językowe komunikacyjne
 5. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów ze SPE
 6. Międzynarodowy program kreatywności - "Oczyma Wyobraźni"
 7. Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest - społeczna odpowiedzialność w edukacji
 8. Aktywne formy edukacji przyrodniczo-ekologicznej

Szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli:

 1. Wdrożenie urządzeń cyfrowych oraz sprzętu zakupionego do szkół
 2. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni szkół
 3. Elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego przez nauczycieli przedmiotu
 4. Szkolenie doskonalące w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy
 5. Metoda WebQuest i inne nowoczesne narzędzia pracy dydaktycznej wykorzystujące możliwości TIK
 6. E-learningowe uzupełniające szkolenie dla uczestników szkoleń z pkt. 3.5
 7. Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych" / „Trening zastępowania agresji”
 8. Praktyczne metody twórczego nauczania „Oczyma Wyobraźni”
 9. Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycielek/nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W ramach Projektu szkoła została również wyposażona w sprzęt przydatny do prowadzenia zajęć: laptopy z pakietem biurowym, projektory multimedialne, tablice interaktywne, aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe, wizualizery, ekrany projekcyjne i szereg pomocy dydaktycznych.

 
Profilaktycy.pl PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka przystąpiła do współpracy z Fundacją "Masz Szansę" w zakresie realizacji projektu pn. "System oddziaływań profilaktycznych w Polsce - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali" realizowanego w ramach zadania publicznego  "Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce" na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej.

Informacje o wydarzeniach związanych z projektem www.profilaktycy.pl

 
Innowacje 2016/2017 PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki realizujemy 9 innowacji

W ramach projektu "Pilotażowe wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach" w naszej placówce realizowane są trzy innowacje:

 

1. "Programik plus" - pilotażowe wdrożenie programowania na zajęciach pozalekcyjnych koła komputerowego - autorstwa Pani Małgorzaty Woroszyło (dokumentowanie działań na blogu fani-it-sp16.blogspot.com) - prezentacja z pierwszego roku realizacji innowacji TUTAJ

2. "Programowanie interaktywnych ćwiczeń matematycznych" - autorstwa Pani Izabeli Kardasz

3. "Programowanie od pierwszaka" - pilotażowe wdrożenie programowania dla uczniów klasy 1 - autorstwa Pani Izabeli Kardasz

 

Do rejestru innowacji pedagogicznych prowadzonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty zostały wpisane również następujące innowacje:

 

4. "Stymulowanie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka 6-letniego poprzez naukę gry w szachy" - autorstwa Pani Moniki Bućko, Pani Agnieszki Wasilewskiej i Pani Barbary Smacznej

5. "All you need is Math" - autorstwa Pani Ewy Pawłowskiej oraz Pani Justyny Czerepskiej

6. "Turn ON reading" - autorstwa Pani Justyny Czerepskiej

7. "Edukacja przez szachy" - autorstwa Pani Agnieszki Malinowskiej oraz Pani Pauliny Żarniewskiej

8. "Czytam więc piszę" - koło małych redaktorów. Zajęcia doskonalące umiejętności pisania różnych form wypowiedzi poprzez czytanie wzorów tekstów i stworzenie na ich podstawie "Małego poradnika pisania" - autorstwa Pani Beaty Surmacewicz oraz Pani Marty Kluczyk

9. "Zarażeni czytaniem" - pozalekcyjne zajęcia wykorzystujące teatrzyk kamishibai i lapbook do doskonalenia techniki czytania, rozwijania wyobraźni, zdolności plastycznych - autorstwa Pani Agaty Żebrowskiej, Pani Julity Wasilewskiej, Pani Joanny Derkowskiej.

 
Zajęcia francuskiego w PG 6 PDF Drukuj Email
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach koła języka francuskiego prowadzonego w PG 6  przez studentów filologii francuskiej pod kierunkiem p. Katarzyny Lul-Worobiej - nauczycielki z PG 6 oraz metodyka dr. Barbary Głowackiej.

Każde spotkanie było dokumentowane i szczegółowa relacja znajduje się na stronie UwB pod poniższym adresem

http://neo.uwb.edu.pl/?page_id=12087


 
Nie pal przy mnie, proszę PDF Drukuj Email

„Nie pal przy mnie, proszę”

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych realizowany w roku szkolnym 2015/2016

Założenia ogólne programu. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 • Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.
 • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia.
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

GALERIA ZDJĘĆ

 
MALI uczniowie ida do szkoły UNICEF 2015/2016 PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku należy do Klubu Szkół UNICEF.

W tym roku szkolnym bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły”.

UNICEF szacuje, że ponad 61 milionów dzieci w wieku szkolnym nie pobiera edukacji na poziomie podstawowym, a jeszcze więcej nie kontynuuje nauki w szkołach średnich. Największy problem z poziomem upowszechnienia edukacji jest w południowej Azji oraz we wschodnie i środkowej Afryce. Problem ten widoczny jest w Mali – kraju w Afryce Zachodniej, którego ponad połowę społeczeństwa stanowią dzieci. 40% z nich nie chodzi do szkoły podstawowej. Jeszcze mniej kontynuuje naukę w szkole średniej. Niski wskaźnik upowszechnienia edukacji rzutuje na całe życie mieszkańców MALI.

CELE PROJEKTU:

 • · Zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie sytuacji dzieci w Mali
 • Wyjaśnienie dzieciom jakie są przyczyny tego, że nie wszystkie dzieci mogą się uczyć i co robi UNICEF, by z tym walczyć,
 • · Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
 • · Zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.

Uczestnicząc w projekcie uczniowie naszej szkoły będą mogli pomóc dzieciom z Mali zebrać  fundusze, które umożliwią im naukę. Uczniowie będą tworzyć swoje własne książki. Wszystkie książki, które w życiu czytamy wzbogacają nas. Te książki będą miały dodatkową funkcję – przyniosą korzyść innym dzieciom. Każdy uczeń może stworzyć dowolną książkę – krótką opowieść przygodową, bajkę, opowiadanie, tomik poezji czy też komiks. Rodzaj literatury, jak  i technika wykonania są dowolne. Książki mogą być wzbogacone ilustracjami, zdjęciami, rysunkami.

Termin wykonania książek upływa 10 lutego 2016r. Książki należy dostarczyć do koordynatorów projektu.

Wszystkie stworzone przez uczniów książki zostaną zaprezentowane podczas specjalnie zorganizowanej  imprezy – „Dnia Książki dla Afryki”, która odbędzie się w lutym 2016r.w naszej szkole. Ten dzień to też okazja, by wszystkie nieużywane przez nas książki, które mamy  w domach przynieść do szkoły i zorganizować wielki kiermasz. Każdy będzie mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie i w zamian za darowiznę na rzecz dzieci wrócić do domu z nową książką.

Integralnym elementem projektu jest konkurs na najciekawszą książkę. Spośród wykonanych przez uczniów książek jury wybierze najciekawszą, która zostanie wysłana na konkurs ogólnopolski UNICEF. Każdy ma szanse zaskoczyć nas swoją wyobraźnią!

Uruchom swoją kreatywność i pomóż dzieciom w Mali cieszyć się edukacją!

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie!

Koordynatorzy:

Beata Jatel, Grażyna Durek, Marta Kluczyk

 

KSIĄŻECZKI STWORZONE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PREZENTUJEMY NA BLOGU

http://maliuczniowieidadoszkolysp16.blogspot.com/

 

GALERIA ZDJĘĆ Z PODSUMOWANIA PROJEKTU

 
Koło historyczne 2015/2016 PDF Drukuj Email

„Nad wszystko inne ceń strony rodzinne”

„BIAŁYSTOK SERCEM PODLASIA – MOJE MIASTO – MÓJ REGION”

„Białystok sercem Podlasia – moje miasto, mój region” to program historycznego koła zainteresowań, prowadzonego od roku szkolnego 2015/2016 przez p. Beatę Jatel, który ma przybliżyć młodzieży dzieje małej ojczyzny i rozbudzić chęć jej poznawania. Program ma wprowadzić uczniów w świat wartości kulturowych regionu oraz wartości historycznych, zapewniając wiedzę o lokalnym społeczeństwie i jego funkcjonowaniu. Głównym celem programu jest poznanie przez uczniów najbliższego środowiska, kształtowanie postaw patriotycznych oraz własnej tożsamości regionalnej. Treści nauczania obejmują wiadomości z zakresu historii miasta Białegostoku oraz historii regionu Podlasie.

Program jest skierowany do uczniów klas IV–VI zainteresowanych historią własnego regionu, chętnych, by uczestniczyć w dodatkowych zajęciach poszerzających wiedzę z tego zakresu. Założeniem programu jest aktywizacja uczniów, ich działanie w najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym.

Działania koła będą dokumentowane na blogu pod adresem:

Historia-mojehobby.blogspot.com

 
My book - my friend 2015/2016 PDF Drukuj Email

„My book – my friend” „Książka – mój przyjaciel” - klub czytelniczy anglistów


to zajęcia rozwijające zasób słownictwa oraz doskonalące wymowę angielską poprzez czytanie wybranych pozycji literatury anglojęzycznej realizowane w ramach innowacji od września 2015r. do końca czerwca 2017r w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku.

Dodatkowe zajęcia języka angielskiego będą opierały się na czytaniu i słuchaniu wybranych tradycyjnych pozycji literatury anglojęzycznej. Nauka poprzez zabawę umożliwi naturalne przyswajanie języka obcego przez dzieci. Wspólnie z uczniami stworzony zostanie księgozbiór anglojęzyczny w szkolnej bibliotece. Działania koła dokumentowane będą na blogu pod adresem http://mybookmyfriendsp16.blogspot.com/ Innowację realizuje pani Agnieszka Matukiewicz wraz z uczniami klasy 5A i 4B.

 
Koduj z klasą 2015/2016 PDF Drukuj Email

KODUJ Z KLASĄ

Celem Koduj z Klasą jest popularyzacja programowania wśród uczniów i nauczycieli z całej Polski. W Koduj z Klasą pokazujemy, że dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym (TIK) nauka  może być jeszcze bardziej fascynująca, a praca na lekcji ciekawsza.

Nauka programowania uczy stosowania algorytmów, zasad logiki oraz samodzielnego szukania rozwiązań. Koduj z Klasą udowadnia, że podstaw programowania można skutecznie uczyć na każdym poziomie kształcenia. W Koduj z Klasą przełamujemy stereotypowe myślenie o programowaniu, jako o działaniu trudnym i wymagającym wielu lat żmudnej edukacji. Pokazujemy nowoczesne narzędzia edukacyjne, wykorzystanie gier do nauki, a także jak uczy się programowania na świecie. Podpowiemy uczestnikom, jak rozwijać swoją wiedzę i umiejętności korzystając z ogólnodostępnych źródeł oraz jak włączyć się w światowe wydarzenia promujące kodowanie (Europejski Tydzień Kodowania, Godzina Kodowania).  (źródło http://www.ceo.org.pl/pl/kodujzklasa/opis-programu)

Projekt realizują Panie Izabela Kardasz, Małgorzata Woroszyło.

 
Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki 2015/2016 PDF Drukuj Email

BEZPIECZNE WĘDRÓWKI OD GROSIKA  DO ZŁOTÓWKI

Program „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk.

Główne cele programu:

 • nabycie umiejętności zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka i niebezpieczeństw,
 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach: zarabiania, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Program „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.
Podejmowane w ramach programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji finansowych, umacniają wiarę we własne siły i możliwości oraz są zachęcane do realizacji zamierzonych celów.
Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Bezpieczne wędrówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną. Dzięki temu nauczyciel, za zgodą dyrekcji i rodziców, może włączyć projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.
Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.
Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze”.
W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów. Podróżując po Galaktyce Oszczędzania opracowują strategie działań, aby nie dać się wciągnąć do czarnej dziury, która pochłania wszystkie finanse. (źródło http://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/pl/o-programie)

Projekt realizują Panie Ewa Jadczak, Danuta Glazer.

 
Plastek i jego zaczarowane pudełko 2015/2016 PDF Drukuj Email

PLASTEK I JEGO ZACZAROWANE PUDEŁKO

„Plastek i jego zaczarowane pudełko” to europejska inicjatywa edukacyjna PlasticsEurope przeznaczona dla młodszych klas uczniów szkoły podstawowej  ma pomóc dzieciom zrozumieć różnorodność i różne właściwości tworzyw sztucznych. Dzieci chcą poznawać otaczający świat i także podczas zabawy rejestrują nowe dla nich rzeczy. Tę naturalną ciekawość należy wspierać - zainteresowanie się zjawiskami przyrodniczymi we wczesnych latach owocuje lepszym zrozumieniem techniki i nauk przyrodniczych w wieku dorosłym.
Dlaczego poruszać temat tworzyw sztucznych w szkole podstawowej? Tworzywa są stałym elementem naszej codzienności – posługujemy się nimi w kuchni, samochodzie, stosujemy jako opakowania. Płyty styropianowe jako materiał izolacyjny lub okna z tworzyw sztucznych pomagają obniżyć koszty ogrzewania. Bez tworzyw sztucznych nie można już sobie wyobrazić nowoczesnej ochrony środowiska: począwszy od baterii słonecznej, poprzez turbiny wiatrowe, aż po membrany wykorzystywane w technologii oczyszczania wody – dzisiaj polimery znajdują zastosowanie wszędzie.

„Plastek i jego zaczarowane pudełko” składa się z zestawu pięciu doświadczeń oraz podręczników dla uczniów wraz ze skryptem dla nauczyciela i może stanowić pomocny wkład na rzecz edukacji przyrodniczej w szkole podstawowej. Dostępne i opisane w zestawie doświadczenia przybliżą uczniom młodszych klas szkoły podstawowej problematykę „tworzyw sztucznych”. Prawie wszystkie doświadczenia uczniowie mogą przeprowadzić samodzielnie, łatwo i bez żadnych zagrożeń. Przebieg każdego doświadczenia i jego wyjaśnienie zostały omówione w podręczniku dla uczniów w sposób zrozumiały dla dzieci. Podręcznik może stanowić podstawę zajęć lub można wykorzystywać go jako uzupełnienie. Nauczyciele mają do dyspozycji specjalną broszurę z informacjami dodatkowymi, pomocnymi przy przygotowywaniu doświadczeń.

Projekt realizują Panie Grażyna Durek i  Marta Kluczyk.  Działania można śledzić na blogu http://plasteksp16.blogspot.com/

 
Czytam sobie w bibliotece 2015/2016 PDF Drukuj Email

"Czytam sobie w bibliotece" to kolejny pomysł na promocję czytelnictwa promowany prze CEO, tym razem skierowany do najmłodszych czytelników - dzieci w wieku 5-8 lat.  Otrzymaliśmy komplet dziewięciu książek z serii „Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont wraz ze scenariuszami do zajęć z dziećmi oraz materiałami promocyjnymi, a także dostęp do filmów instruktażowych. Na podstawie tych materiałów organizujemy zajęcia, na których dzieci w twórczy sposób interpretują literaturę korzystając z takich form wyrazu jak film, animacja, plastyka czy teatr. Efekty tych działań zostaną upowszechnione w środowisku szkolnym i bibliotecznym.

Dzięki temu projektowi bibliotekarki i bibliotekarze zdobędą nowe narzędzia, umiejętności i wiedzę do prowadzenia zajęć animacyjnych wokół literatury, biblioteki wzbogacą swoje księgozbiory i staną się miejscem aktywności lokalnej, dzieci natomiast zdobędą i rozwiną nowe umiejętności, a przede wszystkim zaczną kojarzyć czytanie z przyjemnością! (źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/czytamsobie)

Projekt realizują Panie Agata Żebrowska, Julita Wasilewska, Patrycja Łukaszewicz.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2