Zajecia pozalekcyjne 2017/2018 Drukuj

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018 TUTAJ

Zajęcia kształcące kompetencje kluczowe dla uczennic/uczniów w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”:

  1. Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym stworzenie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego
  2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne, w tym dla uczennic/uczniów ze SPE
  3. Wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych działających na terenie woj. podlaskiego
  4. Zajęcia kształcące kompetencje językowe komunikacyjne
  5. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów ze SPE
  6. Międzynarodowy program kreatywności - "Oczyma Wyobraźni"
  7. Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest - społeczna odpowiedzialność w edukacji
  8. Aktywne formy edukacji przyrodniczo-ekologicznej