Moja pierwsza ksiazka multimedialna 2014/2015 Drukuj

Nasza szkoła uczestniczy  w 4 Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom. Z tej okazji proponujemy uczniom konkurs czytelniczo-multimedialny „Moja pierwsza książka multimedialna”.

Zadaniem do wykonania jest przygotowanie prezentacji w dowolnym programie (np. PowerPoint, PowToon, Photostory, Movie Maker lub innym, który umożliwi wykonanie zadania) z wpisanym tekstem wiersza, opowiadania, opisu, listu (dowolnej literackiej formy) zamieszczeniem wykonanych ilustracji oraz wgraniem pliku dźwiękowego z odczytaniem zamieszczonego tekstu, dodaniem podkładu muzycznego.

Do przygotowania książki można wykorzystać wiersze, opowiadania innych autorów podając nazwiska, źródło pobrania (strony internetowe, zbiory wierszy, opowiadań) lub wykorzystać ten konkurs do promowania własnej twórczości.

Tematyka książek powinna być związana z priorytetami MEN i szkoły w tym roku szkolnym, tj.

-Rokiem Szkoły Zawodowców (może więc to być wiersz znanego autora związany z zawodem np. znana „Lokomotywa” J. Tuwima lub „Policja” M. Niemyckiego)

-2015 Rokiem Jana Pawła II, Jana Długosza, Polskiego Teatru

-kształtowanie wartości takich jak koleżeństwo, przyjaźń, wzajemna pomoc, kulturta osobista (np. znane wiersze „Kto z kim przestaje …" czy "Kwoka" Jana Brzechwy)

Praca nad książką powinna sprawić Wam jak najwięcej przyjemności.

Od strony informatycznej punktowany będzie stopień formatowania tekstu, slajdów, obrazków, dźwięku, efekty multimedialne, rzetelne, bez błędów, przepisanie tekstu innego autora.

Przygotowane książki zostaną zaprezentowane przez autorów uczniom naszej szkoły oraz przedszkola w związku z udziałem w 4 Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom.

Termin wykonania zadania upływa 8 czerwca 2015r. Płytki z nagranymi plikami należy dostarczyć do p. Izabeli Kardasz, p. Małgorzaty Woroszyło lub p. Agaty Żebrowskiej do biblioteki.