"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

 

Nowy projekt 2021/2022 Potęga umysłu - sukces do potęgi PDF Drukuj Email

„POTĘGA UMYSŁU – SUKCES DO POTĘGI”
(RPPD.03.01.02-20-0453/19)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Cel projektu:

Wyrównanie szans i zdobycie przez 80 uczniów i 74 uczennice Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku umiejętności, które umożliwią im odnoszenie sukcesów na dalszych etapach kształcenia, przygotują ich do egzaminu ósmoklasisty  oraz podniesienie kwalifikacji 3 nauczycieli w okresie od 07.2021 do 06.2023.

Planowane rezultaty:

- rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych postaw u 44 uczniów i 48 uczennic,

- poprawa funkcjonowania w środowisku szkolnym 36 uczniów i 26 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 3 nauczycieli,

- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

Grupa docelowa: 80 uczniów i 74 uczennice, 3 nauczycieli SP nr 16 w Białymstoku.

Główne formy wsparcia w projekcie:

- doposażenie pracowni przyrodniczych oraz w narzędzia TiK,

- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

- zajęcia rozwijające uzdolnienia,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia specjalistyczne.

Wartość projektu: 1 037 301,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 933 001,00 zł

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 zaprasza do udziału w rekrutacji uczniów klas I-VIII na zajęcia realizowane w ramach projektu pn. „Potęga umysłu - sukces do potęgi” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zajęć pozalekcyjnych, zasad rekrutacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie projektu. Rekrutacja trwa do 30 września br. do godz. 15:00. W tych dniach do sekretariatu szkoły należy złożyć „Kartę zgłoszenia do udziału w projekcie” z zaznaczeniem rodzaju zajęć rozwijających, którymi uczeń jest zainteresowany (od nr 1 do 17). Dodatkowo uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych po zakwalifikowaniu przez nauczyciela/specjalistę/pedagoga.

KARTA DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN PROJEKTU TUTAJ

Szczegóły dotyczące projektu oraz rekrutacji do udziału w zakładce Potęga umysłu - sukces do potęgi

 
Obiady szkolne 2021/2022 PDF Drukuj Email

KORZYSTANIE ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Od roku szkolnego 2021/2022 wprowadzony zostanie nowy system do obsługi korzystania ze szkolnych obiadów. Platforma do obsługi systemu rozliczeniowego dostępna będzie w module E-Rodzic pod adresem https://bialystokzsps1.loca.pl

Ponadto uczeń korzystający z obiadów musi posiadać kartę magnetyczną uprawniającą do pobrania obiadu. Koszt karty jednorazowo 9,00 zl - wpłata i pobranie karty u intendenta.

Obiady będą wydawane od 13 września.

Wpłaty na obiady należy dokonać po uprzednim złożeniu "Karty zgłoszenia na obiady" do dnia 10 września 2021r. w kwocie  54,60 zł

na numer konta:45 1240 1154 1111 0010 3577 5109 Bank Pekao SA

W tytule przelewu podajemy: - imię i nazwisko ucznia, klasę; opłata za obiady -miesiąc…, np. wrzesień 2021.;

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

PLIKI DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA

REZYGNACJA Z OBIADÓW

 
Medal Dilligentiae 2021 PDF Drukuj Email

1 września 2021 roku podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022  wręczone zostały medale ,,Diligentiae - za pilność". Medal otrzymuje uczeń, który dążył do zdobywania wiedzy, przejawiał aktywność społeczną, dbał o rozwój własnej osobowości oraz nauczyciel, który swoją postawą, kreatywnością, umiejętnym towarzyszeniem w procesie uczenia się i samowychowania był Mistrzem dla Ucznia. W roku 2021 Medale „Diligentiae – za pilność” otrzymały: uczennica Maria Gierałtowska oraz  nauczyciel Pani Monika Markowska. Gratulujemy serdecznie.


 
Szczepienia uczniów PDF Drukuj Email

Informacje dotyczące zorganizowania akcji szczepień uczniów, którzy ukończyli 12 lat zostały wysłane poprzez dziennik elektroniczny do rodziców klas 6, 7 i 8.

Link do materiałów informacyjnych

Szczepienia uczniów - materiały informacyjne

Poniżej linki do informacji przekazanych przez MEiN

1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków

2. Deklaracja na szczepienia

3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny

5. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – komunikat MEiN

6. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne

7. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny

 
Białostocka Komunikacja Miejska PDF Drukuj Email

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

NA TEMAT ZASAD KORZYSTANIA

Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI BIAŁOSTOCKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 

pobierz plik

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 40