"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

Sprawdziany


Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016 PDF Drukuj Email

W tym roku szkolnym po raz drugi zajęliśmy I miejsce wśród szkół publicznych miasta Białegostoku!

GRATULUJEMY NASZYM UCZNIOM!

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015/2016

Wyniki z trzech przedmiotów są bardzo wysokie. Szkoła znajduje się w 8 – przedziale skali staninowej z części 1 oraz w 9 (najwyższym) przedziale z części 2. Z języka polskiego wynik średni 80% (w ubiegłym roku 79%), z matematyki 77% (w ubiegłym roku 80%), z angielskiego 92% (w ubiegłym roku 94%). Wynik najniższy z polskiego 50% (w ubiegłym roku 24%), z matematyki 40% - tak jak w ubiegłym roku, z angielskiego 65% (w ubiegłym roku 75%). Ze wszystkich przedmiotów najwyższym wynikiem było 100%. Odchylenie standardowe z polskiego 14% (w ubiegłym roku 16%), z matematyki 18% (w ubiegłym roku 14%), z angielskiego 9% (w ubiegłym roku 7%).

Wynik średni z języka polskiego w szkole 80%, w województwie podlaskim i w kraju 71%. Wynik średni z matematyki w szkole 77%, w województwie podlaskim i kraju 54%. Wynik średni z języka angielskiego w szkole 92%, w województwie podlaskim 70%, w kraju podobnie 71%. Najniższe wyniki z języka polskiego w szkole 50%, w województwie i w kraju 0%. Najniższe wyniki z matematyki w szkole 40%, w województwie i kraju 0%. Najniższe wyniki z języka angielskiego w szkole 65%, w województwie 8%, w kraju 0%. Najwyższe wyniki to 100% w szkole, województwie i kraju ze wszystkich przedmiotów. Odchylenie standardowe z języka polskiego w szkole – 14%, województwie i kraju odpowiednio 18-17%. Odchylenie standardowe z matematyki w szkole wynosi 18%, w województwie i kraju 27%. Odchylenie standardowe z języka angielskiego w szkole wynosi 9%, w województwie i kraju 22%.

Nikt z uczniów nie uzyskał w klasie 6A wyniku 0%. Wynik szkoły z matematyki jest o 23% wyższy od wyniku województwa i kraju przy 9% niższym odchyleniu standardowym. Średnia z języka angielskiego jest o 22% wyższa od wyniku województw i kraju przy 13% niższym odchyleniu standardowym.

 

GRATULUJEMY NASZYM SZÓSTOKLASISTOM!!!

 

Rodzaj wskaźnika

Język polski

Matematyka

Język angielski

Liczba uczniów

24

24

24

Wynik średni (%)

80

77

92

Wynik najniższy (%)

50

40

65

Wynik najwyższy (%)

100

100

100

Odchylenie standardowe (%)

14

18

9

 

Rodzaj wskaźnika

Język polski

Matematyka

Język angielski

Liczba uczniów

24

24

24

Wynik średni (%)

80

77

92

Wynik najniższy (%)

50

40

65

Wynik najwyższy (%)

100

100

100

Odchylenie standardowe (%)

14

18

9

 
Ostatni Sprawdzian 2015/2016 PDF Drukuj Email
5 kwietnia 2016r - ostatni sprawdzian po klasie szóstej  - rocznik 2015/2016 klasa 6A

 
Maraton szóstoklasistów 2015/2016 PDF Drukuj Email

W ramach przygotowań do sprawdzianu szóstoklasisty uczniowie brali udział w różnych inicjatywach sprzyjających kształtowaniu wymaganych umiejętności.

22 października 2015r uczniowie klasy VIa  uczestniczyli w Klasowym Konkursie Literackim przygotowanym przez p. Patrycję Łukaszewicz.  Tematem pracy była "Jesienna przygoda". Wypracowania trzech osób zostały szczególnie wyróżnione :

Szymon Łukaszewicz – I miejsce

Juliusz Kuzyka – II miejsce

Zofia Gumieniak – III miejsce

 

W listopadzie 2015 roku odbył się konkurs matematyczny w języku angielskim "I love math" przygotowany przez p. Ewę Pawłowską i p. Justynę Czerepską.  Wyniki konkursu:

1 miejsce Juliusz Kuzyka

2 miejsce Szymon Lukaszewicz

3 miejsce Ewelina Rogińska oraz Zofia Gumieniak

 

W styczniu 2016 roku odbył się Turniej z języka angielskiego dla klas szóstych przygotowany przez p. Justynę Czerepską. Wyniki turnieju:

1 miejsce Szymon Lukaszewicz

2 miejsce Juliusz Kuzyka

3 miejsce Marta Dziwisz


 
Sprawdzian 2015/2016 PDF Drukuj Email

Wszelkie informacje o sprawdzianie  dostępne są na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Poniżej zamieszczono harmonogram przygotowań szóstoklasistów. Dokładne terminy będą podawane z tygodniowym wyprzedzeniem.

Więcej…
 
Wyniki sprawdzianu kl 6 2014/2015 PDF Drukuj Email

W tym roku szkolnym, z wynikiem 80%, zajęliśmy I miejsce wśród publicznych szkół podstawowych m. Białegostoku. Gratulujemy naszym szóstoklasistom!!!

W roku szkolnym 2014/2015 do sprawdzianu przystąpiło 30 uczniów – 100%. Sprawdzian po raz pierwszy oparty był na wymaganiach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Składał się z dwóch części. Obie części przeprowadzone były w formie pisemnej. Część 1 zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Trwała 80 minut. Część 2 zawierała zadania z języka angielskiego i trwała 45 minut. Pomiędzy pierwszą a drugą częścią była krótka przerwa na odpoczynek.

Średnia szkoły z części 1 – 80%, z części 2 – 94%. Najniższy wynik z części 1 – 41%, najniższy wynik z części 2 – 75%. Najwyższy wynik z części 1 i 2 100%. Odchylenie standardowe z części pierwszej wynosi 14% z części 2 – 7%.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4