"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

 

Historia Szkoły PDF Drukuj Email

 

II połowa XIX wieku

Według relacji najstarszych mieszkańców Bacieczek , tradycje oświatowe tej części sięgają XIX wieku. Żona właściciela majątku Bacieczki uczyła czytać i pisać po polsku dzieci miejscowych fornali. Po klęsce Powstania Styczniowego majątek dostał się w ręce oficera rosyjskiego. Dzieci zdobywały wiedzę w domach prywatnych.

 

Lata 1919 - 1939

19 lutego 1919 roku Białystok odzyskał niepodległość. Wojska niemieckie opuściły miasto i okolice. Już w tym roku rozpoczęto organizację szkolnictwa. We wsi Bacieczki powstała czteroklasowa szkoła powszechna. Mieściła się w tymczasowym drewnianym pomieszczeniu, które było usytuowane szczytem do obecnej ulicy Strażackiej. Następnie , jak relacjonują najstarsi mieszkańcy, została przeniesiona do budynku murowanego, znajdującego się na rogu ulicy Produkcyjnej i Strażackiej. Boisko szkolne zajmowało rozległy teren, ponoć około 1 hektara. Na obrzeżach rosły drzewa owocowe.

Do 1938 roku szkoła była prowadzona przez państwa Lipnickich. W latach 1938 – 1939 nauczycielami dodatkowo zatrudnionymi byli : pani Dąbrowska i pan Kawecki, który został rozstrzelany wraz z rodziną w czasie II wojny światowej.

 

Lata 1939 - 1944

Od 17 września 1939 roku do 22 czerwca 1941 roku, w latach okupacji radzieckiej, polska publiczna szkoła została zlikwidowana. W jej miejsce powstała białoruska szkoła powszechna, w której pracowali białoruscy nauczyciele. Nikt jednak nie zapamiętał ich nazwisk.

Od czerwca 1941 roku trwała okupacja niemiecka. Szkoła została zlikwidowana. Budynek służył jako stajnia dla koni niemieckich żołnierzy.

 

Lata 1944 - 1972

We wrześniu 1944 roku, dzięki staraniom pani Leoniły Lerman i pana Mikołaja Lermana, rozpoczyna działalność Publiczna Szkoła Powszechna w Bacieczkach. Rodzice, nauczyciele i młodzież pracowali nad przystosowaniem zniszczonego budynku. W latach 1944 – 45 szkoła liczyła 160 uczniów. Istniały tylko cztery poziomy. Po ukończeniu klasy czwartej uczniowie kontynuowali naukę w Szkole Powszechnej nr 7 przy ulicy Wiatrakowej. W 1947 roku czteroklasowej szkole we wsi Bacieczki nadano akt nominacyjny na siedmioklasową Szkołę Powszechną. Jej patronem został wybrany Tadeusz Kościuszko. Szkoła liczyła około 200 uczniów.

W latach 1947-50 uczyli: Janina Kiszło, Mirosław Pańko, Tadeusz Krygiel, Danuta Janicka, Krasowski, Niemczynowicz, Irena Piekarz, Gierasimiuk, Halina Żuk, Irena Januszkiewicz.

12 IX 1970 r., o godz. 2:30 na poddaszu budynku szkolnego wybuchł pożar. Gasiły go 3 jednostki straży wraz z mieszkańcami Bacieczek.

 

Lata 1972 - 2009

Nowa szkoła została oddana do użytku 4 czerwca 1972 roku, a sala gimnastyczna 18 lutego 1973 roku. Powierzchnia całego terenu wynosiła 115000 m 2: boisko do piłki nożnej- 800 m2, boisko do siatkówki – 180 m2, bieżnia prosta o długości 60 m, plac rekreacyjny wyłożony płytkami – 800 m2.

1 września 1975 roku, po 39 latach pracy odchodzi na emeryturę dyrektor szkoły, pan Mikołaj Lerman, zasłużony pedagog, twórca i organizator szkoły, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

W roku 1990 szkoła liczyła około 900 uczniów i 62 nauczycieli.

W grudniu 1990 roku miała miejsce bardzo ważna i podniosła uroczystość: odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły oraz krzyży i ikon w poszczególnych salach.

W marcu 1999 roku radni zadecydowali o powstaniu obok sześcioklasowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16, Publicznego Gimnazjum nr 6.

21 maja 1999 roku szkoła obchodziła bardzo uroczyście 55 – lecie powstania.

W 2002 roku Publiczne Gimnazjum nr 6 przenosi się do nowego budynku i Szkoła Podstawowa od tej pory funkcjonuje dalej samodzielne.