"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

 

Organizacja nauki od 26 kwietnia 2021 PDF Drukuj Email

Od 26 kwietnia do 2 maja 2021r klasy 1-3 przechodzą w tryb nauki hybrydowej. Klasy 4-8 kontynuują tryb nauki zdalnej.

System tzw. hybrydowy, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednocześnie nadal przewiduje się, że świetlice w szkołach  będą funkcjonowały dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.

W dniach 26-28 kwiecień 2021r, w naszej szkole, przyjęto następującą organizację.

W poniedziałek, 26 kwietnia 2021, w trybie stacjonarnym będą uczyły się klasy pierwsze. Pozostałe klasy w trybie zdalnym.

We wtorek, 27 kwietnia 2021, w trybie stacjonarnym będą uczyły się klasy drugie. Pozostałe klasy w trybie zdalnym.

We środę, 28 kwietnia 2021, w trybie stacjonarnym będą uczyły się klasy trzecie.  Pozostałe klasy w trybie zdalnym.

Informacje na temat planu zajęć w tych dniach wychowawcy przekażą poprzez dziennik elektroniczny.

Podczas nauki stacjonarnej nie będzie żywienia uczniów. Prosimy o zadbanie, aby dziecko miało prowiant na czas pobytu w szkole.

 

Szanowni Państwo, od 26 kwietnia do 2 maja 2021r klasy 1-3 przechodzą w tryb nauki hybrydowej.
System tzw. hybrydowy, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednocześnie nadal przewiduje się, że świetlice w szkołach  będą funkcjonowały dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.

W dniach 26-28 kwiecień 2021r, w naszej szkole, przyjęto następującą organizację.

W poniedziałek, 26 kwietnia 2021, w trybie stacjonarnym będą uczyły się klasy pierwsze. Pozostałe klasy w trybie zdalnym.
We wtorek, 27 kwietnia 2021, w trybie stacjonarnym będą uczyły się klasy drugie. Pozostałe klasy w trybie zdalnym.
We środę, 28 kwietnia 2021, w trybie stacjonarnym będą uczyły się klasy trzecie.  Pozostałe klasy w trybie zdalnym.
Dzisiaj w godzinach popołudniowych wychowawcy przekażą informacje na temat planu zajęć w tych dniach.

Podczas nauki stacjonarnej nie będzie żywienia uczniów. Prosimy o zadbanie, aby dziecko miało prowiant na czas pobytu w szkole.

Rodzice, którzy są uprawnieni mogą wnioskować o zorganizowanie opieki dzieciom  świetlicy. Odpowiednie druki prześlą wychowawcy. Prosimy o odesłanie wypełnionych wniosków do wychowawców do soboty do godz. 15.00

Gdyby tryb nauki hybrydowej został przedłużony, w podobny sposób zorganizujemy nauczanie w dniach 5-7 maja 2021.
We środę 5 maja 2021, w trybie stacjonarnym będą uczyły się klasy trzecie. Pozostałe klasy w trybie zdalnym.
We czwartek 6 maja 2021, w trybie stacjonarnym będą uczyły się klasy drugie. Pozostałe klasy w trybie zdalnym.
W piątek, 7 maja 2021, w trybie stacjonarnym  będą uczyły się klasy pierwsze. Pozostałe klasy w trybie zdalnym.

Z poważaniem
Małgorzata Woroszyło