Projekt Szesnastkowa Epidemia Dobra PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2017/2018 klasa 6B wraz z wychowawcą realizuje autorski projekt pt. „Szesnastkowa Epidemia Dobra” w ramach projektu Departamentu Edukacji Urzędu Miasta w Białymstoku „Dobro to norma – bądź normalny”. Uznaliśmy zgodnie, że źródłem dobra jest szacunek i pod tym kontem podeszliśmy do tematu. Jesteśmy bardzo dumni, gdyż nasze pomysły zostały wyróżnione na terenie miasta Białegostoku. A oto nasza prężna drużyna koordynatorów po spotkaniu roboczym w Departamencie Edukacji.

Po spotkaniu tym praca ruszyła pełną parą. Każdy uczeń klasy 6B stworzył swoją propozycję logo naszego projektu. Następnie nastąpiły demokratyczne wybory, a oto ich efekt.

Jednym z pierwszych naszych działań były warsztaty na temat rozumienia pojęcia dobra. W ich trakcie trwały burzliwe dyskusje, ale były tez momenty refleksji. Ich produktem były plakaty, które następnie ozdobiły ściany korytarza szkolnego. Oto kilka z nich.

W ramach treningu umiejętności społecznych odbyły się zajęcia z wychowawcami na temat tolerancji, empatii i właściwej komunikacji. W ramach obchodów Walentynek odbyła się klasowa akcja „Podaj dalej”, była to poczta wzajemnej życzliwości. Każdy z uczniów klasy własnoręcznie stworzył kartkę walentynkową, w której umieścił komplement lub miłe słowo skierowane do wcześniej wylosowanego adresata.