"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

 

Rada Rodziców
Rada Rodziców 2021/2022 PDF Drukuj Email

Informacja o wyborze Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki – rok szkolny 2021/2022

Przeprowadzone w dniu 20 września 2021 r. wybory wyłoniły Prezydium Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku. W roku szkolnym 2021/2022 Prezydium Rady Rodziców jest w następującym składzie:

- Przewodnicząca – pani Agnieszka Hamanowicz,

- Zastępca przewodniczącej – pani Joanna Czaczkowska,

- Sekretarz – pani Małgorzata Jaworska,

- Skarbnik – pani Danuta Ostaszewska.

Skład komisji rewizyjnej:

- Przewodniczący – pani Sylwia Demianiuk,

- Członek komisji – pani Iwona Wyszyńska.

Ustalone wysokości składek na Radę Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

- 50 zł za pierwsze dziecko,

- 35 zł za drugie dziecko uczące się w naszej szkole,

- kolejne dzieci uczące się w szkole zwolnione są z opłaty.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Nr konta: PM Bank  39 8099 0004 0011 9600 3000 0030

 

 
Kupuje w Internecie 2016/2017 PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

Polskie Centrum Programu Safer Internet informuje, iż wystartowała IV edycja edukacyjnej akcji "€œKupuję w internecie”, której celem jest zwiększanie kompetencji cyfrowych Polaków w obszarze zakupów online.

Umiejętności cyfrowe są jedną z kluczowych kompetencji współczesnego człowieka, dzięki którym może on korzystać z dobrodziejstw technologii.
Świadome i bezpieczne dokonywanie zakupów przez internet, a także znajomość swoich praw z tym związanych jest jedną z takich kompetencji.

Zapraszamy do zapoznania się z wydanym w ramach akcji miniporadnikiem „Kupuję w internecie”, który zawiera: prawa konsumenta, opis procesu zakupowego,
dekalog bezpiecznych zakupów online oraz wskazówki, jak kupować w internecie.
Zachęcamy do lektury i dzielenia się miniporadnikiem z tymi, dla których może być szczególnie przydatny.

Organizatorem akcji „Kupuję w internecie” jest Izba Gospodarki Elektronicznej. NASK jest partnerem wydarzenia. Akcja została objęta honorowym patronatem
przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju.