"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

 

E-uzaleznienia 2020 PDF Drukuj Email

W dniu 6 lutego o godz. 17.00 w sali 106 odbędzie się prelekcja „Jak chronić dzieci przed e-uzależnieniami”, którą przeprowadzi w naszej szkole psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2- Pani Justyna Soja-Sularz . Tematyka spotkania będzie dotyczyć mechanizmów e-uzależnień, ich skutków oraz sposobów zapobiegania. Serdecznie zapraszamy.

 
Nie hejtuje - reaguje PDF Drukuj Email

W listopadzie 2019 r uczniowie klas piątych wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej pn. „Nie hejtuję – reaguję”, w której szczególny nacisk położony jest na rolę świadków hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Kluczową kwestią walki z hejtem jest bowiem reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Kampania zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary. Piątoklasiści byli bardzo aktywni, z zaangażowaniem podejmowali działania projektowe. Tematyka podjęta była na zajęciach informatyki.

 
Poznaj zanim wybierzesz 2019 PDF Drukuj Email

Uczniowie klas VIII przystąpili do projektu  - Wsparcie młodzieży w rozpoznawaniu indywidualnych predyspozycji zawodowychPOZNAJ ZANIM WYBIERZESZ”

VIII a- 21 listopada  godz.9.45

VIII b- 26 listopada godz. 8.50

 
Debata 2019/2020 PDF Drukuj Email

Rekomendowany program profilaktyczny – „Debata” dla uczniów klas szóstych.

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.  
Cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),
  • klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,
  • wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych -  osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

    Harmonogram szkoleń:

VI c-  19 grudnia 2019  godz.  10.40- 12.30 s. 107

VI a-  9 stycznia  2020   godz. 10.40- 12.30 s. 205

VI d- 16 stycznia 2020   godz. 11.45-13.35 s.  110

VI b-  23 stycznia  2020   godz. 10.40- 12.30 s. 105

 
Chemiczna zmiana nastroju PDF Drukuj Email

Uczniowie klas 6, 7 oraz 8 wzięli udział w warsztatach z profilaktyki uniwersalnej oglądając spektakl "Chemiczna zmiana nastroju - dopalacz to też narkotyk". Spektakl powstał we współpracy Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz MODM. Spektakl wywołał duże poruszenie wśród publiczności, a to przede wszystkim ze względu na emocjonalną grę aktorów i ich interaktywny kontakt z młodzieżą, jak również wykorzystanie w spektaklu multimediów i granej na żywo muzyki. Wszystko to sprawiło, że spektakl w atrakcyjnej formie pokazał młodzieży i ich opiekunom zagrożenia wiążące się ze środkami odurzającymi.

 
Informacja o zagrozeniach PDF Drukuj Email

Informacja

na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów

 

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

KLIKNIJ TUTAJ

 
Warsztaty profilaktyczne 2019/2020 PDF Drukuj Email

W październiku i listopadzie odbędzie się cykl warsztatów profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej według poniższego harmonogramu:

2.10.2019

Dopalacze- czy warto?

VIIIa- 10.40-11.25 s.107

8.10.2019

Odpowiedzialności Prawna Nieletnich

VI b-   8.50- 9.35 s. 111

VI a -  8.50- 9.35 s. 107

VI d-   9.45- 10.30 s.109

8.10.2019

Uczymy się żyć bez przemocy

Ve- 10.40- 11.25 s. 0.15

Vd- 11.45-12.30- s. 107

10.10.2019

Uczymy się żyć bez przemocy

Vc –  8.50- 9.35 s. 108

Vb-   9.45- 10.30 s.109

Va-   10.40- 11.25 s. 110

21.11.2019

Uzależnienia- „ alkohol- pomyśl zanim będzie za późno”

VII a- 8.50- 9.35 s.206

VII b- 10.40- 11.25 s. 106

Dopalacze- czy warto?

VIIIb- 9.45-10.30 s.206

21.11.2019

Uwaga na obcych

IIa -  9.45- 10.30 s.  211

IIb-   9.45- 10.30 s.  210

IIc-  10.40- 11.25 s.  210

Odpowiedzialności Prawna Nieletnich

VI c-10.40- 11.25 s.  205

 
Telefon zaufania PDF Drukuj Email

Więcej informacji o infolinii na podanej stronie internetowej.

 
Bezpieczna droga do szkoly 2019 PDF Drukuj Email

W pierwszych dniach września uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji oraz strażników Straży Miejskiej na temat zachowania w drodze do szkoły. Zajęcia zorganizowane były w ramach profilaktyki uniwersalnej pt. "Bezpieczna droga do szkoły".

 
Miedzy nami kobietkami 2019 PDF Drukuj Email

Dnia 25 września 2019r w ramach programu „Między nami Kobietkami” odbyło się spotkanie dziewcząt klas szóstych z prelegentką firmy ,,Procter and Gamble” . Głównym założeniem programu jest: zdobycie określonej wiedzy i lepsze zrozumienie przemian fizycznych i emocjonalnych zachodzących w okresie dojrzewania, przyswojenie prawidłowej terminologii dotyczącej części ciała, dorastania i rozwoju, zaakceptowanie siebie i złagodzenie stresów związanych z dorastaniem oraz uświadomienie sobie, że wraz z dojrzewaniem wzrasta odpowiedzialność za dbałość o swoje ciało i postępowanie. Na zakończenie prelekcji uczennice klas szóstych otrzymały broszury informujące o zmianach zachodzących w ich organizmie w okresie dojrzewania opracowane przez Centrum Informacji „Always”. Dodatkowo firma obdarowała nasze młode kobiety pakietami próbek produktów sanitarnych. Zdobyta wiedza z pewnością pomoże dziewczętom pokonać wielorakość zmian zachodzących w okresie rozwoju kobiety.

 
Obiady wrzesien PDF Drukuj Email

Wpłata na obiady

Koszt obiadów na miesiąc wrzesień 2019 r.:

Uczeń – 48,00 zł ( koszt 1 obiadu 3,00zł)

Pracownik – 83,20 zł ( koszt obiadu 5,20 zł)

Obiady wydawane będą od 09.09.2019r.

Wpłat proszę dokonywać przelewem na rachunek bankowy do dnia 10 września 2019r. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

Numer konta: 45 1240 1154 1111 0010 3577 5109

 
Obiady 2019/2020 PDF Drukuj Email

Obiady szkolne wydawane będą od 9 września 2019roku. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach do sekretariatu lub intendenta.

DRUKI DO POBRANIA:

karta zgłoszenia TUTAJ

rezygnacja z obiadów TUTAJ

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 13