"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016 PDF Drukuj Email

W tym roku szkolnym po raz drugi zajęliśmy I miejsce wśród szkół publicznych miasta Białegostoku!

GRATULUJEMY NASZYM UCZNIOM!

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015/2016

Wyniki z trzech przedmiotów są bardzo wysokie. Szkoła znajduje się w 8 – przedziale skali staninowej z części 1 oraz w 9 (najwyższym) przedziale z części 2. Z języka polskiego wynik średni 80% (w ubiegłym roku 79%), z matematyki 77% (w ubiegłym roku 80%), z angielskiego 92% (w ubiegłym roku 94%). Wynik najniższy z polskiego 50% (w ubiegłym roku 24%), z matematyki 40% - tak jak w ubiegłym roku, z angielskiego 65% (w ubiegłym roku 75%). Ze wszystkich przedmiotów najwyższym wynikiem było 100%. Odchylenie standardowe z polskiego 14% (w ubiegłym roku 16%), z matematyki 18% (w ubiegłym roku 14%), z angielskiego 9% (w ubiegłym roku 7%).

Wynik średni z języka polskiego w szkole 80%, w województwie podlaskim i w kraju 71%. Wynik średni z matematyki w szkole 77%, w województwie podlaskim i kraju 54%. Wynik średni z języka angielskiego w szkole 92%, w województwie podlaskim 70%, w kraju podobnie 71%. Najniższe wyniki z języka polskiego w szkole 50%, w województwie i w kraju 0%. Najniższe wyniki z matematyki w szkole 40%, w województwie i kraju 0%. Najniższe wyniki z języka angielskiego w szkole 65%, w województwie 8%, w kraju 0%. Najwyższe wyniki to 100% w szkole, województwie i kraju ze wszystkich przedmiotów. Odchylenie standardowe z języka polskiego w szkole – 14%, województwie i kraju odpowiednio 18-17%. Odchylenie standardowe z matematyki w szkole wynosi 18%, w województwie i kraju 27%. Odchylenie standardowe z języka angielskiego w szkole wynosi 9%, w województwie i kraju 22%.

Nikt z uczniów nie uzyskał w klasie 6A wyniku 0%. Wynik szkoły z matematyki jest o 23% wyższy od wyniku województwa i kraju przy 9% niższym odchyleniu standardowym. Średnia z języka angielskiego jest o 22% wyższa od wyniku województw i kraju przy 13% niższym odchyleniu standardowym.

 

GRATULUJEMY NASZYM SZÓSTOKLASISTOM!!!

 

Rodzaj wskaźnika

Język polski

Matematyka

Język angielski

Liczba uczniów

24

24

24

Wynik średni (%)

80

77

92

Wynik najniższy (%)

50

40

65

Wynik najwyższy (%)

100

100

100

Odchylenie standardowe (%)

14

18

9

 

Rodzaj wskaźnika

Język polski

Matematyka

Język angielski

Liczba uczniów

24

24

24

Wynik średni (%)

80

77

92

Wynik najniższy (%)

50

40

65

Wynik najwyższy (%)

100

100

100

Odchylenie standardowe (%)

14

18

9

 
Ostatni Sprawdzian 2015/2016 PDF Drukuj Email
5 kwietnia 2016r - ostatni sprawdzian po klasie szóstej  - rocznik 2015/2016 klasa 6A

 
Maraton szóstoklasistów 2015/2016 PDF Drukuj Email

W ramach przygotowań do sprawdzianu szóstoklasisty uczniowie brali udział w różnych inicjatywach sprzyjających kształtowaniu wymaganych umiejętności.

22 października 2015r uczniowie klasy VIa  uczestniczyli w Klasowym Konkursie Literackim przygotowanym przez p. Patrycję Łukaszewicz.  Tematem pracy była "Jesienna przygoda". Wypracowania trzech osób zostały szczególnie wyróżnione :

Szymon Łukaszewicz – I miejsce

Juliusz Kuzyka – II miejsce

Zofia Gumieniak – III miejsce

 

W listopadzie 2015 roku odbył się konkurs matematyczny w języku angielskim "I love math" przygotowany przez p. Ewę Pawłowską i p. Justynę Czerepską.  Wyniki konkursu:

1 miejsce Juliusz Kuzyka

2 miejsce Szymon Lukaszewicz

3 miejsce Ewelina Rogińska oraz Zofia Gumieniak

 

W styczniu 2016 roku odbył się Turniej z języka angielskiego dla klas szóstych przygotowany przez p. Justynę Czerepską. Wyniki turnieju:

1 miejsce Szymon Lukaszewicz

2 miejsce Juliusz Kuzyka

3 miejsce Marta Dziwisz


 
Sprawdzian 2015/2016 PDF Drukuj Email

Wszelkie informacje o sprawdzianie  dostępne są na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Poniżej zamieszczono harmonogram przygotowań szóstoklasistów. Dokładne terminy będą podawane z tygodniowym wyprzedzeniem.

Więcej…
 
Wyniki sprawdzianu kl 6 2014/2015 PDF Drukuj Email

W tym roku szkolnym, z wynikiem 80%, zajęliśmy I miejsce wśród publicznych szkół podstawowych m. Białegostoku. Gratulujemy naszym szóstoklasistom!!!

W roku szkolnym 2014/2015 do sprawdzianu przystąpiło 30 uczniów – 100%. Sprawdzian po raz pierwszy oparty był na wymaganiach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Składał się z dwóch części. Obie części przeprowadzone były w formie pisemnej. Część 1 zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Trwała 80 minut. Część 2 zawierała zadania z języka angielskiego i trwała 45 minut. Pomiędzy pierwszą a drugą częścią była krótka przerwa na odpoczynek.

Średnia szkoły z części 1 – 80%, z części 2 – 94%. Najniższy wynik z części 1 – 41%, najniższy wynik z części 2 – 75%. Najwyższy wynik z części 1 i 2 100%. Odchylenie standardowe z części pierwszej wynosi 14% z części 2 – 7%.

Więcej…
 
Wyniki badania kompetencji piatoklasistów 2014/2015 PDF Drukuj Email

W dniu 19.05.2015r klasa 5A wzięła udział w badaniu Kompetencje piątoklasistów 2015r prowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Badanie składało się z dwóch części – badanie kompetencji z języka polskiego oraz matematyki. Swoją formą i rodzajem użytych w nim zadań nawiązywało do sprawdzianu po szkole podstawowej, który w roku 2015 po raz pierwszy oparty był na wymaganiach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Celem badania było również wskazanie, które umiejętności uczniów należy ćwiczyć, aby zwiększyć ich szanse powodzenia na sprawdzianie kończącym szóstą klasę.

Diagnozie zostało poddanych  22 uczniów (92%).  Średnia klasy z języka polskiego to 67%. 20 uczniów zdobyło ponad 50% możliwych do zdobycia punktów, co stanowi 91% klasy. Najwyższy wynik to 84%. Najniższy wynik to 44%.

Z matematyki uczniowie zdobyli 65% punktów. Średnia klasy to 10,95/18  punktów. 14 uczniów zdobyło ponad 50% możliwych do zdobycia punktów, co stanowi połowę klasy, 4 osoby mają dokładnie 50 % punktów, a  4 osoby zdobyły mniej niż 50% punktów. Najwyższy wynik to 100%. Najniższy wynik to 28%.

 
Turnieje szóstoklasistów 2014/2015 PDF Drukuj Email

W ostatnim miesiącu przygotowań do sprawdzianu zewnętrznego przygotowaliśmy klasom szóstym trzy turnieje wiedzy: z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Konkurs ortograficzny "Z ortografią za pan brat" przygotowała i poprowadziła pani Julita Wasilewska. Laureatami zostali:

I miejsce - Julian Rybarczyk

II miejsce - Dominika Pietrasz i Patrycja Litwiejko

III miejsce - Jan Jakub Kamiński i Mateusz Mogielnicki

Turniej matematyczny przygotowała i poprowadziła pani Ewa Pawłowska. Laureatami zostali:

I miejsce - Ewelina Wojtach

II miejsce - Dominika Pietrasz, Natalia Garbaczewska, Michał Porzecki i Maciej Kozłowski

III miejsce - Julia Tomkiel

Turniej języka angielskiego "English Master" przygotowała i poprowadziła pani Agnieszka Matukiewicz. Laureatami zostali:

I miejsce - Jan Jakub Kamiński

II miejsce - Maciej Kozłowski

III miejsce - Natalia Garbaczewska

 
Sprawdzian 2014/2015 PDF Drukuj Email

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy zdawany będzie sprawdzian w nowej formule. Wszelkie informacje dostępne są na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Harmonogram przygotowań do sprawdzianu w roku szkolnym 2014/2015 TUTAJ

Na stronie CKE zamieszczono instrukcję zaznaczania odpowiedzi na kracie odpowiedzi - zobacz TUTAJ

 
Sukces szóstoklasistów 2012/2013 PDF Drukuj Email

Gratulujemy tegorocznym szóstoklasistom!!!

Wynik ze sprawdzianu - 27,8 - to III miejsce wśród publicznych podstawówek miasta Białegostoku.

Wyniki sprawdzianu tutaj

Jesteśmy dumni z efektów ciężkiej pracy i życzymy aby nasi uczniowie osiągali wysokie noty na dalszych etapach edukacji.

 
Sprawdzian szóstoklasisty PDF Drukuj Email

Dzień 4 kwietnia 2013 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla klas 1-5. W tym dniu klasy szóste piszą sprawdzian. Obiadu nie będzie, zajęcia opiekuńcze zorganizowane są w świetlicy szkolnej w godzinach pracy świetlicy.

Klasy zerowe zajęcia mają według planu.

Uczniowie klas szóstych przychodzą na 8.30. Sprawdzian rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 60 minut od momentu rozpoczęcia pisania.

 
Próbny sprawdzian PDF Drukuj Email

III PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

8 marca – piątek

OD GODZ. 8.00

 
OBUT 2012/2013 PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2012/2013 po raz trzeci przystąpimy do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów. Szczegółowe informacje dotyczące OBUT dostępne są na stronie internetowej http://obut.edu.pl oraz http://www.trzecioklasista.edu.pl Poniżej zamieszczono harmonogram działań organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2