Meandry wiedzy projekt
PRZEWODNIK, TROPICIEL, ODKRYWCA – MEANDRY WIEDZY PDF Drukuj Email

„PRZEWODNIK, TROPICIEL, ODKRYWCA – MEANDRY WIEDZY”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Cel projektu:

-        wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-        podniesienie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r.

Planowane efekty:

-        rozwój uzdolnień,

-        rozwój przedsiębiorczości/kreatywności/inicjatywności lub innowacyjności
u wszystkich uczniów objętych wsparciem,

-        poprawa funkcjonowania w środowisku szkolnym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-        podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli,

-        doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

Wartość projektu: 539 449,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 476 823,76 zł

 

Proponowane formy wsparcia uczniów:

  1. Zajęcia przyrodnicze w języku angielskim „Nature in English” – 1 grupa (8 osób)

  2. Koło języka angielskiego „Czy dobrze mówisz po angielsku?” – 1 grupa (8 osób)
    Galeria zdjęć tutaj

  3. „Omnibus” – zajęcia z języka angielskiego – 1 grupa (8 osób)

  4. Klub Młodego Matematyka – 4 grupy (32 osoby)

    Galeria zdjęć na blogu TUTAJ
    Galeria zdjęć na blogu TUTAJ

5. Koło matematyczno-przyrodnicze – 3 grupy (24 osoby)


6. „Ciekawostki chemiczne” – 2 grupy (16 osób)
Galeria zdjęć tutaj

7. „Fizyka na co dzień” – 2 grupy (16 osób)


8. „Omnibus” – zajęcia matematyczne – 1 grupa (8 osób)


9. Koło szachowe – 3 grupy (24 osoby)


10. „Kodowanie w 16” – 2 grupy (16 osób)


11. Koło komputerowe – 2 grupy (16 osób)

12. Robotyka – 3 grupy (24 osoby)
Galeria zdjęć tutaj

13. „Uczeń na miarę czasów ... – mnemotechniki” – 1 grupa (8 osób)


14. „Czytać jak rekordzista – ponad 100 000 słów na minutę” – 1 grupa (8 osób)

15. Zespół instrumentalny – 1 grupa (8 osób)
Galeria zdjęć tutaj

16. Koło teatralne – 1 grupa (8 osób)

17. Zajęcia logopedyczne – łącznie 20 osób
Galeria zdjęć tutaj

18. Gimnastyka korekcyjna – 3 grupy (24 osoby)

19. Terapia pedagogiczna – 3 grupy (15 osób)

20. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 4 grupy (20 osób)

21. Socjoterapia – 2 grupy (20 osób)

22. Zajęcia arteterapeutyczne – 1 grupa (8 osób)