Potęga umysłu - sukces do potęgi
Stypendyści 2021/2022 PDF Drukuj Email

STYPENDIUM MOTYWACYJNE

za wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2020/2021 przyznane  w ramach projektu "Potęga umysłu- sukces do potęgi"

otrzymało 15 uczniów. Są to:

Dominika Łupińska, Aleksandra Samojlik, Marta Lisowska, Piotr Bąkowski, Krystyna Jakubowska, Karolina Redlińska, Wiktoria Nowosada, Maria Gierałtowska, Igor Sańko-Sawczenko, Patrycja Rybakiewicz, Wojciech Bartnicki, Zuzanna Kardasz, Oliwia Kamińska, Karolina Ostrowska, Miłosz Januszkiewicz.

Serdecznie gratulujemy!!!

kliknij na obrazek

 

 
Rekrutacja do projektu Potęga umysłu - sukces do potęgi PDF Drukuj Email

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 zaprasza do udziału w rekrutacji uczniów klas I-VIII na zajęcia realizowane w ramach projektu pn. „Potęga umysłu - sukces do potęgi” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zajęć pozalekcyjnych, zasad rekrutacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie projektu. Rekrutacja trwa do 30 września br. do godz. 15:00. W tych dniach do sekretariatu szkoły należy złożyć „Kartę zgłoszenia do udziału w projekcie” z zaznaczeniem rodzaju zajęć rozwijających, którymi uczeń jest zainteresowany (od nr 1 do 17). Dodatkowo uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych po zakwalifikowaniu przez nauczyciela/specjalistę/pedagoga.

KARTA DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN PROJEKTU TUTAJ