Rada Rodziców 2021/2022 Drukuj

Informacja o wyborze Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki – rok szkolny 2021/2022

Przeprowadzone w dniu 20 września 2021 r. wybory wyłoniły Prezydium Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku. W roku szkolnym 2021/2022 Prezydium Rady Rodziców jest w następującym składzie:

- Przewodnicząca – pani Agnieszka Hamanowicz,

- Zastępca przewodniczącej – pani Joanna Czaczkowska,

- Sekretarz – pani Małgorzata Jaworska,

- Skarbnik – pani Danuta Ostaszewska.

Skład komisji rewizyjnej:

- Przewodniczący – pani Sylwia Demianiuk,

- Członek komisji – pani Iwona Wyszyńska.

Ustalone wysokości składek na Radę Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

- 50 zł za pierwsze dziecko,

- 35 zł za drugie dziecko uczące się w naszej szkole,

- kolejne dzieci uczące się w szkole zwolnione są z opłaty.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Nr konta: PM Bank  39 8099 0004 0011 9600 3000 0030