Stypendia motywacyjne 2020/2021 Drukuj

Szkolna Komisja Stypendialna w roku szkolnym 2020/2021 przyznała stypendia motywacyjne następującym uczniom:

- za uzyskanie wysokiej średniej ocen i tytuł laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty:

Jędrzej Święczkowski, klasa VIII B

Julia Aleksandra Dudzińska, klasa VIII A

Oliwier Połuszańczyk, klasa VIII B

Joanna Rutkowska, klasa VIII B

Karolina Ostrowska, klasa VII B

Miłosz Januszkiewicz, klasa VII C

Wojciech Bartnicki, klasa VII B

Patrycja Rybakiewicz, klasa VI E

- za uzyskanie wysokiej średniej ocen oraz osiągnięcia w Międzynarodowym Konkursie KANGUR Matematyczny:

Aleksandra Samojlik, klasa IVB

Dominika Łupińska, klasa IVA

Marta Lisowska, klasa VA

Igor Sańko-Sawczenko, klasa VIC

Zuzanna Kardasz, klasa VIIB

Stefaniak Filip, klasa VIIIA

-za uzyskanie wysokiej średniej ocen, tj. 6,0 oraz szczególne osiągnięcia w kilku konkursach o szczeblu co najmniej wojewódzkim:

Julia Wyszyńska, klasa IVC

Maria Gierałtowska, klasa VIC

Aleksandra Łukaszewicz, klasa VIE

Martyna Gierałtowska, klasa VIIIB

GRATULUJEMY!!!